Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Formularz - zamów pakiet diagonostyczny

Spróbuj, sprawdź i zdecyduj.
(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontunuować)

Aneta Patyra

Doświadczenie w zawodzie

Od 2008 magister psychologii SWPS Warszawa. Od 2009 r pracuje jako psycholog w placówkach oświatowych, gdzie zajmuje się terapią psychologiczną nastawioną na pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju trudności rozwojowo-emocjonalnych. Od 2011 r. współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, a od 2013 z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw. Zajmuje się warsztatami i szkoleniami z zakresu umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi również warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Obecnie uczestniczy w pięcioletni kurs psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie przygotowujący do pracy certyfikowanego psychoterapeuty z ukierunkowaniem do pracy z rodziną i pacjentem indywidualnym – IV rok kursu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – oddział Lublin. Członek Sekcji Psychoterapii Terapii Rodzin – Kraków.

Z jakimi pacjentami pracuje

Pracuje z pacjentem indywidualnym, z parami/małżeństwami oraz rodzinami. Z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, kryzysów, mającymi problemy w rozumieniu siebie, wzajemnych relacji z innymi, przeżywające stany depresyjne, lękowe, czy adaptacyjne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Nurty psychoterapeutyczne

Pracuje szczególnie w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Jednak w swojej pracy stara się łączyć koncepcje różnych szkół psychoterapii oraz dobierać strategie i procedury terapeutyczne dostosowane do specyfiki problemu danego pacjenta.

Ukończone kursy, studia, studia podyplomowe, szkolenia, specjalizacje

  • Strategiczna terapia rodzin w ujęciu Eriksonowskim (Klajs K.).
  • Psychiatryzacja życia codziennego. Aspekty terapii narracyjnej. (de Barbaro B., Józefik B.).
  • Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego (Król-Fijewska, M., Szczepańska, H.)*.
  • Wprowadzenie do psychoterapii grupowej (Dmuchowski, J., Szostek, R.)*.
  • Interwencje psychoterapeutyczne w praktyce (Wiśniewski, A., Neugubauer, A.)*.
  • Dzieci i młodzież z zaburzeniami zdrowia psychicznego (…).- Socrates Scola Sp. z o.o.
  • Kurs – Program Wspierania Rodziny. Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

* przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji w W-wie oraz z „INTRA”–Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej w W-wie.

Publikacje

  • Łaguna, M., Butkiewicz-Wakuluk, Z., Patyra, A., Pawłowska, E. (2008).
  • „Uwarunkowania tendencji do rezygnacji z nieosiągalnych celów i ponownego zaangażowania się” – Plakat prezentowany na V Zjeździe Badań.
  • Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Białystok, 14-17 września 2008.
  • Łaguna, M., Butkiewicz-Wakuluk, Z., Patyra, A., Pawłowska, E. (2007). „Kwestionariusz rezygnacji z celu”. Maszynopis nieopublikowany. Warszawa: SWPS.

 

  • Pracuje z pacjentem indywidualnym, z parami/małżeństwami oraz rodzinami. Z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, kryzysów, mającymi problemy w rozumieniu siebie, wzajemnych relacji z innymi, przeżywające stany depresyjne, lękowe, czy adaptacyjne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną