Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Magdalena Dubiel | Lublin

Magdalena Dubiel | Lublin

Nurty psychoterapeutyczne:

Psychodynamiczny, integracyjny, ericksonowski.

Z jakimi pacjentami pracuje:

Pracuję z dziećmi, mlodzieżą, młodymi dorosłymi, dorosłymi i rodzinami. Z osobami, ktore przeżywają trudności emocjonalne i adaptacyjne, kryzysy życiowe, mają trudności w relacjach.

Edukacja:

 • Studia psychologiczne oraz socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Kurs Psychoterapii- Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Studium terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim  - w trakcie
 • Kurs psychoterapii dzieci i młodzieży prowadzony przez Roberta i Małgorzatę Sadowskich

Doświadczenie w zawodzie:

 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
 • Dom Dziecka  - praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku psychologa
 • Staż na oddziale zaburzeń osobowości w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Terapeuta o sobie i o swojej pracy

Co pacjent powinien wiedzieć o pracy z Tobą? 

Myślę, że najważniejsze czego pacjent powinien się dowiedzieć o pracy ze mną to to, czy może ze mną pracować.  Niestety nie da się posiąść tej wiedzy bez realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Mogę napisać wiele o tym, w jaki sposób pracuję. Ale dopóki nie siądziemy w dwóch fotelach naprzeciwko siebie i nie zaczniemy rozmawiać lub choćby razem milczeć, ciężko będzie mieć konkretne wyobrażenie o tym, jak nasza wspólna praca może wyglądać. Zdarzają się sytuacje, w których mimo świetnej znajomości specyfiki zaburzenia czy  doświadczenia zawodowego terapeuty, pacjent nie czuje, że może z nim pracować. Oczywiście  niezbędne jest, aby terapeuta miał odpowiednie wykształcenie, ale w podjęciu decyzji o wspólnej pracy, nic nie zastąpi tego kto siedzi razem w gabinecie. Pewnym wyjątkiem są oczywiście sesje on-line, gdy kontakt jest ograniczony. Zaleca się wtedy, aby choć część spotkań odbyła się w gabinecie.

Każda psychoterapia rozpoczyna się od 2-3 (czasem potrzeba więcej) spotkań konsultacyjnych. Są to spotkania, podczas których terapeuta zapoznaje się ze specyfiką tego z czym pacjent przychodzi, a pacjent zapoznaje się ze sposobem bycia i pracy terapeuty. Zazwyczaj terapeuci, podczas prowadzenia psychoterapii, nie udzielają osobistych informacji o sobie. Nie jest to jednak konieczne, do tego, aby pacjent mógł z czasem zdecydować, czy chce dopuścić tę konkretną osobę do swojego życia; a wręcz takie informacje niejednokrotnie zaburzają proces terapii, ponieważ w psychoterapii wszystkie zasoby powinny być skierowane na zajęcie się osobą klienta.

Praca ze mną w wielu aspektach zależna jest od kontraktu terapeutycznego, na który się umówimy. Określamy w nim częstość sesji, cele i warunki pracy. Zazwyczaj sesje ze mną odbywają się raz, dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. Pracuję głównie psychodynamicznie. Staram się jednak dobierać metody pracy do klienta. Często korzystam z metod ericksonowkich. W przypadku dzieci i młodzieży także poznawczo-behawioralnych. 

Jak wygląda pierwsza konsultacja z Tobą?

Na pierwszym spotkaniu pytam, co jest powodem zgłoszenia się na konsultację. Od osoby zgłaszającej się zależy, jakich informacji zechce mi udzielić na pierwszym spotkaniu. Oczywiście im obszerniejszy wywiad uda się zebrać, tym większe prawdopodobieństwo szybszego dotarcia do źródła problemów, czy udzielenia odpowiedniego wsparcia. Terapeuta dopytuje o szczegóły, czy informacje, które są istotne dla podjęcia odpowiednich działań i postawienia wstępnej diagnozy. Niemniej jednak, jeżeli po konsultacjach wspólnie podejmiemy decyzję o dalszej pracy i rozpoczęciu psychoterapii, trzeba pamiętać, że zazwyczaj jest to proces długotrwały. Trwa przynajmmniej kilka miesięcy (a czasem kilka lat), więc jest wystarczająco dużo czasu na pogłębienie wiedzy i zrozumienia tego, z czym pacjent przychodzi. Nie jest konieczne, aby w trakcie pierwszych spotkań pacjent opowiedział o wszystkich intymnych szczegółach swojego życia. Warto zaznaczyć, że niekiedy wystarczająca jest terapia krótkoterminowa (kilka-kilkanaście spotkań) i od zawartego po konsultacjach kontraktu, wspólnego ustalenia, zależy  rodzaj pracy. Zdarza się także, że po kilku konsultacjach, terapeuta może przekierować klienta, do innego terapeuty, który jego zdaniem będzie dla tej konkretnej osoby odpowiedniejszy.

Jeżeli chodzi o pracę z dziećmi i młodzieżą, to na pierwszą konsultację zapraszani są sami rodzice (w przypadku dzieci) a rodzice z nastolatkami w przypadku problemu dotyczącego młodej osoby. W procesie terapii młodzieży zazwyczaj pracuję indywidualnie  z nastolatkiem. Rodzice biorą udział w procesie konsultacji, następnie są zapraszani, w zależności od ustaleń kontraktu, na niektóre sesje. Możliwe są też spotkania indywidualne z rodzicem, ale na pierwszych spotkaniach omawiamy to wspólnie  i nastolatek jest najczęściej informowany o przebiegu rozmowy z rodzicem. Czasem też po konsultacjach okazuje się, że najodpowiedniejszą formą terapii, będzie terapia rodzinna.

W przypadku dzieci rodzice są najczęściej bardziej zaangażowani w proces terapii. W trakcie konsultacji dobieramy najodpowiedniejszy sposób pracy do zgłaszanych problemów. Podobnie jak w przypadku pracy z nastolatkami, często okazuje się, że konieczna jest praca z całą rodziną.  Nawet jeżeli terapeuta pracuje  z dzieckiem indywidualnie w gabinecie, zaangażowanie rodziców, którzy opiekują się dzieckiem na co dzień jest potrzebne, aby zmiany mogły następować szybciej i skuteczniej się utrzymywać. Ponadto, kiedy coś się dzieje z dzieckiem, rodzic także często potrzebuje wsparcia, aby z tą sytuacją sobie poradzić. Cała sytuacja na pewno nie jest łatwa ani dla dzieci, ani dla rodziców, dlatego chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące tego procesu. Zdarza się, że rodzice potrzebują jedynie konsultacji, porady wychowawczej i nie chcą podejmować procesu terapii. Temu właśnie służy pierwsze spotkanie, aby móc się swobodnie skonsultować, co do nurtujących rodziców treści. Czasem okazuje się, że problem leży zupełnie gdzie indziej ( np. w relacji małżeńskiej i wtedy terapeuta kieruje na terapię dla par), a czasem konsultacja rozwiewa obawy rodziców i nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań.

Jak wyglądała Twoja droga zawodowa? 

W zdobywanie wiedzy z zakresu psychoterapii zaangażowałam się od pierwszego roku studiów. Przez okres studiów odbywałam praktykę w gabinecie psychoterapii, przypatrując się pracy terapeutów, uczestnicząc w konsultacjach, szkoleniach oraz w sesjach grupowych jako obserwator.  Pracowałam także w ramach wolontariatu w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Na ostatnim roku studiów rozpoczęłam 4 letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam też kurs doradztwa zawodowego. Zaraz po studiach odbyłam staż na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. A po ukończeniu kursu psychoterapii, 3 miesięczny staż w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie na oddziale Zaburzeń Osobowości. Po studiach podjęłam pracę jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jednocześnie rozpoczynając pracę jako psychoterapeuta w gabinecie. Ostatnie lata mojego doświadczenia zawodowego to okres bardzo intensywnej nauki i  pracy. Dużej ilości szkoleń i stałych superwizji. W tym roku ukończyłam kurs psychoterapii dzieci i młodzieży prowadzony przez Roberta i Małgorzatę Sadowskich oraz kończę  Studium Terapii Rodzin organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski. 

Jakie masz doświadczenia w pracy terapeutycznej?

Pracę terapeutyczną rozpoczęłam od prowadzenia sesji głównie z dziećmi i młodzieżą. Codzienna praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej pozwoliła mi lepiej zrozumieć młodych ludzi i ich problemy. Uświadomiłam sobie także, jak ważne jest dostrzeżenie ewentualnych trudności u dziecka czy nastolatka i odpowiednio szybka reakcja. Dobrze pamiętać, że problemy pozostawione same sobie, zazwyczaj samoistnie nie mijają. Jeżeli młody człowiek otrzyma odpowiednią pomoc, kiedy problem jest we wczesnym stadium, jest większa szansa, na skuteczne poradzenie sobie z nim. Z czasem problemy narastają, a osobowość staje się trwałym, niekiedy niestety nie przystosowawczym wzorcem funkcjonowania. Na terapię często zgłaszają się osoby dorosłe, które od wczesnych lat życia zmagają się z jakimś problemem. Okazuje się, że coś co przysparzało im cierpień, czy wstydu przez wiele lat, mogło zostać rozwiązane dużo wcześniej.

Wierzę, że pracując z młodymi ludźmi, mimo tego, że nie jest to praca łatwa, dokładamy starań, aby zapewnić im bardziej komfortowe warunki do wchodzenia w dorosłość.  Dostarczamy im zasobów do tego, aby mogły stawać się w pełni sobą i lepiej radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Oczywiście praca nie jest możliwa bez współudziału rodziców. Kiedy dziecko doświadcza trudności, rodzicom czy opiekunom jest bardzo ciężko. Są oni najważniejszymi osobami w życiu dziecka i proces zmian nie może odbywać się bez nich. Forma współpracy jest indywidualnie dobierana podczas konsultacji. Czasami okazuje się, że najodpowiedniejszą formą pracy i pomocy będzie terapia rodzinna.  

Pracuję w gabinecie także z młodymi dorosłymi, którzy znajdują się w bardzo trudnym okresie swojego życia. Jednocześnie są jeszcze dziećmi, a zaczyna wymagać się od nich wchodzenia w dorosłe role i obowiązki. Jest to trudny czas, a wiele osób nie jest na niego gotowych i nie potrafi poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Terapeuta, jako osoba neutralna, może wysłuchać, towarzyszyć w tych zmianach i pomóc lepiej radzić sobie z ewentualnymi trudnościami. Jest to także wiek, w którym niejednokrotnie pojawiają się poważniejsze problemy (lęki, depresja), które wymagają specjalistycznej pomocy. I w takich wypadkach także służę pomocą.

Zazwyczaj prowadzenie terapii z osobą dorosłą jest bardziej klarowne, ponieważ dorosły może precyzyjniej opowiedzieć o swoich trudnościach i ma większy wgląd w siebie i swoją sytuację życiową. Jednocześnie wiele lat nawarstwiania się trudności powoduje, że  czasem dotarcie do sedna problemu i jego rozwiązanie zajmuje więcej czasu. Dlatego w przypadku osób dorosłych także ważne jest nie odkładanie szukania dla siebie wsparcia na później. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem a potem nastolatkiem, zanim stał się dorosły. Specjalistyczna wiedza z zakresu funkcjonowania dzieci i młodych ludzi, pomaga mi w pracy z osobami dorosłymi. Zdarza się, że problemy pojawiają się w reakcji na traumatyczne zdarzenie, trudną sytuację (jak w przypadku niektórych zaburzeń adaptacyjnych), czy są spowodowane innymi czynnikami. Często jednak, to co przeżywamy w codziennym życiu, jest sumą naszych doświadczeń z ubiegłych lat. W gabinecie pracuję głównie z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych; trudnościami w relacjach; trudnościami adaptacyjnymi. Pracuję także z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nerwicowymi,  depresją, zaburzeniami osobowości.

Gdyby była jedna rzecz, którą chciałabyś, aby osoby wahające się wiedziały o terapii, co by to było?

Pierwsze co przychodzi mi do głowy to to, że każdy profesjonalny psychoterapeuta musi przejść przez proces psychoterapii własnej. Oznacza to, że doskonale rozumie jak czuje się ktoś, kto przychodzi do gabinetu. Doskonale zdaje sobie sprawę z różnych lęków i oporów klienta. Wie, że jest to proces trudny i ma za zadanie pomóc przejść przez ten proces. Oprócz swojej własnej terapii ma też doświadczenie pracy z bardzo różnymi ludźmi.  Każdy człowiek zmaga się z różnymi, mniejszymi lub większymi, trudnościami. Niektórzy doświadczają poważnych zaburzeń, inni potrzebują wsparcia w samorozwoju i zrozumieniu siebie. W gabinecie jest miejsce dla każdego, zarówno dla osób szukających specjalistycznej pomocy jak tych, którzy po prostu potrzebują kogoś neutralnego obok siebie, na danym etapie swojego życia.

Gdybyś mogła wybrać jedną lub dwie książki, które wpłynęły na Twoje podejście do terapii, jakie by one były i dlaczego?

Sądzę, że jest wiele takich książek, nie tylko tych specjalistycznych, które poszerzają moją wiedzę, czy spojrzenie na ludzkie problemy i podejście do pracy.

Jeżeli chodzi o podejście do terapii dzieci, to poruszył mnie powrót po latach do książki Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce”. Książka wywołała wiele kontrowersji, przede wszystkim dlatego, że autorka mierzy się w niej z tematami, które nam dorosłym wydają się często, niedostępne dla dzieci. Śmierć, samotność, pokonywanie słabości. Tymczasem okazuje się, że dzieci przeżywają to wszystko; chociaż niejednokrotnie inaczej niż my. Utwierdza mnie to w przekonaniu jak ważne jest towarzyszenie małym ludziom w ich codziennych sprawach i pojawiających się problemach.

Doceniam też książki Ericha Segala. Dzieła obyczajowe, które przypominają o różnorodności ludzkich problemów, trudnych wyborach; trudnościach związanych ze zgłębianiem wiedzy o sobie lub dążeniami do zmiany swojego życia. Większość tych książek podkreśla także, jak ważne jest w takich sytuacjach, aby był obok ktoś, kto da nam zrozumienie bez oceniania. A jest to chyba jeden z najważniejszych aspektów psychoterapii.

 

 

Nasi terapeuci

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami, uzależnieniami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press