Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Tadeusz Wieszczyk | Warszawa

Tadeusz Wieszczyk | Warszawa

Nurty psychoterapeutyczne:

 • psychoterapia uzależnień i współuzależnień;
 • psychoterapia integracyjna;
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • psychoterapia analityczna

Z jakimi pacjentami pracuje:

 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i z uzależnieniami behawioralnymi;
 • osoby współuzależnione i uzależnione od partnera;
 • osoby po doświadczeniach przemocy w rodzinie i innych traumach życiowych;
 • dorosłe dzieci alkoholików (DDA);
 • dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), w tym dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców (DDRR);
 • pary, małżeństwa, rodziny w sytuacjach kryzysu;
 • osoby z zaburzeniami depresyjno-lękowymi;
 • osoby z zaburzeniami osobowości.

Edukacja:

 • 1992 –1997: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (studia równoległe, indywidualny tok studiów); specjalność : psychologii klinicznej zdrowia.
 • 1992 –1998: Akademia Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Instytut Studiów nad Rodziną; mgr w zakresie psychologii rodziny
 • 2003 – 2004: Collegium Civitas, Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.
 • 2004 –2005: Agencja Rozwoju Gospodarczego, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Studia Menedżera Zasobów Ludzkich.
 • 2009 –2010: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Dyplom specjalisty z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • 2007– 2012: Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychologii, Studia doktoranckie z psychologii rodziny, badania w zakresie rodzin dysfunkcyjnych, Dorosłych Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie
 • 2021 – nadal: Collegium Humanum, Psychotraumatologia – MSc. (w trakcie kończenia)
 • 2021- nadal: Collegium Humanum, Psychologia kliniczna (w trakcie kończenia)

Ponadto jest certyfikowanym edukatorem profilaktyki uzależnień z przygotowaniem do pracy z dziećmi i rodziną z problemem uzależnień. Posiada certyfikat superwizora (nr 41 wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP ) oraz certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom (certyfikaty wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń, m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w analizie grupowej „Rasztów” i własną psychoanalizę.

Doświadczenie w zawodzie:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziale detoksykacyjnym dla narkomanów, na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu Nowowiejskim, Szpitalu w Tworkach i w Szpitalu Bródnowskim. Od 1992 r. pracował w warszawskich poradniach leczenia uzależnień i współuzależnień (w Rodzinnym Ośrodku Terapeutycznym dla Osób z Problemem Alkoholowym „ROTA”, przy ul. Pawińskiego; w Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Płockiej i Elektoralnej a także w Centrum Odwykowym, gdzie był kierownikiem Rodzinnej Poradni Interwencyjno-Profilaktycznej „Od-Do”). W latach 1999-2019 był dyrektorem placówki interwencyjno-terapeutycznej – Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie. Jest od 2000 r. wykładowcą na Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, gdzie prowadzi zajęcia w zakresie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA. Przez ponad 20 lat współpracował z Centrum Konsultacyjnym „AKMED” w Warszawie

Jest superwizorem w Ośrodkach Pomocy Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie; w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Białymstoku i w Opolu, zajmuje się szkoleniami dla specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-terapeutyczne, pracy z parami i z rodzinami (m.in. dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej).

Nasi terapeuci

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Licencjonowani   |   Doświadczeni   |   Sprawdzeni Psychoterapeuci

Rozwiązaniem na wszystkie problemy, są odpowiedni ludzie wokół nas

W MindMed współpracujemy jedynie z certyfikowanymi, doświadczonymi i sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci posiadają odpowiednie certyfikaty i doświadczenie umożliwiające skuteczną pomoc w osiąganiu pozytywnej zmiany w życiu, niezależnie od tego, z jakim problemem do nas zadzwonisz.

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci rozmawiają w mediach o radzeniu sobie z depresją, nerwicami, lękami, uzależnieniami i innych problemach.

Twój problem da się rozwiązać

Czytanie internetowych porad czy rozmowa z przyjacielem, może w Twoim przypadku nie wystarczyć. Aby znaleźć rozwiązanie problemu potrzebny jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Są też takie trudności, w których pomóc może tylko profesjonalista.

Każdy potrzebuje kontaktu

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w trudnościach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Kontaktu z drugim człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia, motywację. Kontakt internetowy może pomóc, ale nie jest w stanie zastąpić bezpośredniej relacji psychoterapeutycznej.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą jest pierwszym krokiem do pomocy sobie. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Pomoże Ci wizyta u psychologa-psychoterapeuty, którego możesz być pewien.

W MindMed Instytut znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami co najmniej przez okres 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

pracują w różnych nurtach psychoterapii i specjalizują się różnych problemach

regularnie odbywają superwizje, konsultują się i współpracują między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga trwale poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, rozmowę i pomoc w odkrywaniu siebie. Bez przepisywania leków czy udzielania porad.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który jest specjalnie przygotowany poprzez kursy i certyfikacje do tego, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Aby zostać psychoterapeutą trzeba ukończyć 5-6 letnie studia, często 5 letnią specjalizację kliniczną, a następnie co najmniej 4 letni kurs w wybranej szkole psychoterapeutycznej, przejść własną psychoterapię i stale rozwijać się konsultując w superwizji. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym.

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od złoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i pomoże Ci w wyborze psychoterapeuty
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań razem z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii, który chcesz osiągnąć tzw. kontrakt psychoterapeutyczny
 • W trakcie psychoterapii będziesz mógł lepiej poznać siebie, przyczyny i skutki swoich decyzji, aby finalnie świadomie wpłynąć na pozytywną zmianę w swoim życiu
 • W trakcie pierwszych konsultacji doświadczony psycholog zdiagnozuje przyczynę Twoich problemów
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie z psychologiem wybierzesz właściwy nurt psychoterapii oraz rodzaj np. psychoterapię indywidualną, par, systemową czy grupową
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość sprobowania terapii w innym nurcie lub z terapeutą z którym będziesz się czuć najbardziej komfortowo

Najczęstsze obszary pomocy

Obniżenia nastroju, stres, stany depresyjne, lęki, problemy z zasypianiem, tragiczne i traumatyczne wydarzenia, po których nie łatwo się pozbierać. Spektrum trudności dnia codziennego jest bardzo duże.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press