Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Rozpocznij psychoterapię już dzisiaj.

Zamów bezpłatną konsultację wraz z diagnozą i dowiedz się wszystkiego - bez zobowiązań i anonimowo. 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Problemem jest nieświadomość otoczenia.

Co wyróżnia nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)?

Jest to najczęściej występujące zaburzenie okresu dzieciństwa. Częstość jego rozpowszechnienia na świecie waha się w granicach 3-5%. Najbardziej charakterystycznymi objawami ADHD są impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi. Skutkami nieleczenia nadpobudliwości jest wcześniejsze zakończenie nauki, niższy status społecznoekonomiczny, częstsze popadanie w konflikty z prawem.Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często są postrzegane jako źle wychowane, społeczeństwo nie jest świadome prawdziwej istoty problemu.

Przyczyny oraz leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Jakie są najczęstsze przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej(ADHD)?

Na przestrzeni lat pojawiło się bardzo dużo teorii mających na celu wyjaśnienie przyczyn zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, większość z nich jest już nie aktualna. Obecnie przyjmuje się, że najważniejszym czynnikiem są genetyczne uwarunkowania występowania nadpobudliwości psychoruchowej. Tylko w 20-30% za występowanie ADHD uważa się czynniki pozagenetyczne. Bardzo ważnym wnioskiem z takich przyczyn jest fakt, że częściej występuje w rodzinach i bardzo często takie same problemy jak dzieci mają ich rodzice.

Jak wyleczyć nadpobudliwość psychoruchową?

Psychoedukacja rodziców, nauczycieli oraz osób przebywających w bliskim otoczeniu dziecka na temat ADHD jest podstawową metodą postępowania. Kolejnym ważnym elementem są modyfikacje behawioralne, do których należą praca nad pozytywnymi wzmocnieniami, opracowanie norm i zasad, a następnie rygorystyczne przestrzeganie ich, poprzez system nagród i wyciągani a konsekwencji za ich łamanie. Czasami zalecana jest indywidualna, długoterminowa terapia dziecka nastawiona na poprawę samooceny, lepsze zrozumienie norm społecznych, w niektórych sytuacjach, gdzie zaburzone jest funkcjonowanie systemy rodzinnego zalecana jest terapia rodzinna.

Charakterystyka zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Najbardziej charakterystycznymi objawami ADHD są impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi. Objawy te w znaczący sposób utrudniają funkcjonowanie dziecka w różnych sferach jego życia jak interakcje społeczne oraz szkoła, gdzie wpływają na wyniki w nauce. Deficyt uwagi dziecka charakteryzuje się tym, że nie jest w stanie skoncentrować się na zajęciach szkolnych, sprawia wrażenie nieobecnego, popełnia proste błędy w zadaniach oraz grach, odwleka w czasie rozpoczęcia zajęć wymagających wysiłku umysłowego lub ich unika, sprawia mu trudność organizacja zajęć, gubi rzeczy, zapomina o codziennych sprawach, łatwo rozprasza się bodźcami zewnętrznymi. Nadmierna aktywność dziecka przejawia się w takich zachowaniach, jak wiercenie się na krześle, wymachiwanie rękoma oraz nogami, nieumiejętnością usiedzenia przez dłuższy czas w jednym miejscu, przerywaniem rozmowy, wtrącaniem się do niej nawet jeśli jest to niewłaściwe, nieumiejętnością zachowania spokoju podczas odpoczynku. Impulsywność można dostrzec w zachowaniach, w których potrzebna jest cierpliwość takich jak, np.: udzielanie odpowiedzi zanim pytanie zostanie dokończone, nieumiejętność czekania w kolejce na swoją kolej w grach, zabawach, różnych sytuacjach grupowych, przerywaniem rozmowy, gry innych osób, w które ta osoba nie jest zaangażowana.
Koniecznym kryterium do zdiagnozowania nadpobudliwości jest pojawienie się objawów przed 7 rokiem życia.

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press