Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Rozpocznij psychoterapię już dzisiaj.

Zamów bezpłatną konsultację wraz z diagnozą i dowiedz się wszystkiego - bez zobowiązań i anonimowo. 

Wypalenie zawodowe - objawy i leczenie

Praca wypełnia człowiekowi ponad połowę życia jest źródłem jego sensu, zapewnia materialne warunki realizacji i decyduje o jego rozwoju i ukierunkowaniu w życiu. Pracę można traktować jako powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji. Jednak w pewnych warunkach może prowadzić do negatywnego stanu wyczerpania emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, który jest końcowym efektem stopniowego procesu wypalenia zawodowego.

Wypalenie zawodowe - przyczyny

Wypalenie zawodowe dotyczy przede wszystkim osób, które początkowo były silnie zmotywowane i zaangażowane w swoją pracę i spodziewały się czerpać z niej poczucie sensu swojej egzystencji.
Postawy typowe dla osób zagrożonych wypaleniem zawodowym to:

 • angażowanie się w pracę całym sercem,
 • duże oczekiwania względem własnej osoby,
 • negowanie własnych granic obciążenia,
 • spychanie na dalszy plan osobistych potrzeb i interesów,
 • dobrowolne i chętne przejmowanie nowych obowiązków i zadań.

Kluczowym czynnikiem dla rozwoju wypalenia zawodowego jest chroniczne doświadczanie niepowodzenia w zmaganiu się ze stresem i powstanie przekonania o niemożności skutecznego poradzenia sobie trudnościami i frustracjami związanymi z pracą zawodową. Zjawisko to często związane jest z doświadczeniem rozbieżności między oczekiwaniami zawodowymi, a realiami zawodu. Konfrontacja idealistycznych założeń i rzeczywistości prowadzić może do bolesnego rozczarowania i utraty złudzeń. Jeżeli jednostka nie wykaże się elastycznością i nie uruchomi mechanizmów adaptacyjnych istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie umacniać się w przekonaniu o swoich niskich kompetencjach i niemożliwości realizacji ideałów, a to prowadzi do utraty poczucia sensu pracy.
Wypaleniem zawodowym bardziej zagrożeni są tzw. perfekcjoniści, osoby zbyt mało racjonalne i mało refleksyjnie, sztywno trzymające się utartych sposobów myślenia i działania oraz nieakceptujące siebie. Szczególnie te osoby mogą rozwijać irracjonalne, skrajne przekonania takie jak:

 • trzeba być lubianym i szanowanym przez wszystkich za wszelkie poczynania,
 • powinno się być maksymalnie kompetentnym we wszystkich sferach działalności,
 • ludzie są niedoskonali, słabi i zasługują na karę,
 • katastrofalne jest, gdy rzeczywistość nie zgada się i oczekiwaniami,
 • ludzkie niepowodzenia mają swoją historię i zewnętrzne przyczyny,
 • nie znany jest jedyny i doskonały sposób rozwiązywania wszystkich trudności i to jest straszne,
 • powinno się bardzo silnie przeżywać problemy innych ludzi, gdy działamy na rzecz ich dobra,
 • lepiej jest unikać trudności niż zmierzyć się z nimi.

Do wypalenia zawodowego przyczynić się może brak wiedzy na temat tego zjawiska oraz mała świadomość własnych ograniczeń. To prowadzi do unikania poszukiwania w wsparcia wśród współpracowników, izolowaniem się, z obawy przed niekorzystnymi porównaniami. Brak wsparcia społecznego to kolejny czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia. 
Przyczyny wypalenia tkwiące w środowisku pracy to:

 • nadmierny zakres obowiązków,
 • przeciążenie,
 • ciężar ważnych decyzji w zbyt krótkim czasie,
 • naciski środowiskowe,
 • naciski biurokratyczne- ograniczają wolność w pracy i zmuszają do poświęcania czasu i wysiłku na sprawy drugorzędne,
 • kłopoty administracyjne,
 • nadmierne obciążenie obowiązkami społecznymi,
 • sprzeczne wymagania.

Niewspierające warunki pracy i brak skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, nazbyt wyniosłe, „romantyczne” wyobrażenie o pracy to główne źródła wypalenia zawodowego.

Wypalenie zawodowe - Objawy

Pierwsze sygnały mogą być niedostrzegane lub bagatelizowane – napięcie, zmęczenie, drażliwość, wzmożona aktywność na zmianę z oznakami wyczerpania psychicznego i fizycznego. Utrata energii, zniechęcenie a nawet objawy depresji ale ograniczone do sytuacji zawodowej. Własne potrzeby zostają zaniedbywane ale tez coraz trudniej znieść wymagania klientów czy przełożonych, pojawia się coraz więcej narzekań. Dochodzi do dystansowania się w kontaktach z innymi, zobojętnienia, spadku zaangażowania. Mimo że dana osoba pracuje dużo, jest mało efektywna. Nasilają się objawy fizyczne takie jak zaburzenia snu, apetytu, podatność na infekcje, skłonność do przyjmowania leków uspokajających czy nasennych i używki. W kontaktach z innymi brakuje empatii a zachowania otoczenia spostrzegane są jako wrogie, wymagające i nadmiernie obciążające. Postępuje izolowania się i wycofywania z życia. Jeżeli napięcie jest bardzo wysokie do jego rozładowania nie wystarczy praca więc zostaje przeniesione na relacje rodzinne i przyjacielskie. Może to prowadzić do nasilania konfliktów osobistych i rodzinnych a nawet myśli samobójczych.

Kiedy to chwilowe załamanie, a kiedy wypalenie.

Stres i zmęczenie zdarzają się każdemu. Nie każdy kryzys zawodowy musi oznaczać wypalenie. Zwykle po kryzysie dość szybko dochodzimy do siebie. Nawet jeżeli czujemy się zmęczeni czy zestresowani to może temu towarzyszyć poczucie spełnienia. Wypoczynek wystarcza żeby dojść do siebie.

Wypalenie zawodowe - Kiedy zacząć coś z tym robić

Wypaleniu zawodowemu można przeciwdziałać poprzez adaptację do nowego stanowiska pracy, warsztaty motywacyjne, radzenia sobie ze stresem, asertywności czy zarządzania czasem. W pierwszych etapach wypalenia pomocny może być coach, który pomaga urealniać oczekiwania, odkrywać i wykorzystywać swoje kompetencję, wspomagać motywację i inspirować do rozwijania elastycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami i obciążeniem emocjonalnym. 
Im więcej objawów wypalenia takich jak rozdrażnienie, izolowanie się, chroniczne zmęczenie, poczucie pustki wewnętrznej i bezsensu, zaburzenia somatyczne, konflikty w środowisku pracy i rodzinnym tym większe prawdopodobieństwo, że niezbędna będzie pomoc psychoterapeuty.

Leczenie wypalenia zawodowego -  metody walki bez potrzeby zmiany pracy.

 • rozwój poczucia własnych kompetencji, zaradności,
 • higiena psychiczna, aktywność fizyczna, stosowanie technik relaksacyjnych,
 • wsparcie społeczne,
 • bardziej efektywne strategie radzenia sobie nastawione na rozwiązanie problemu niż na emocje i mechanizmy obronne unikania,
 • dobra organizacja pracy – zarządzanie czasem,
 • asertywność,
 • równowaga między życiem zawodowym i osobistym, zróżnicowane źródła satysfakcji życiowej,
 • świadomość swoich zasobów i ograniczeń,
 • realistyczne oczekiwania wobec pracy,
 • szkolenia, wsparcie w środowisku pracy, coaching, psychoterapia,

Wypalenie zawodowe w korporacji

W wielu firmach, korporacjach pracownic dostrzegają rozbieżność miedzy deklarowanymi przez organizację wartościami a rzeczywistością. W korporacji, w której czujemy się jak trybiki w maszynie, musi my radzić sobie z absurdami biurokracji, sztywnych procedur. Slogany mówiące: „Ludzie są naszym najcenniejszym zasobem” trudno traktować poważnie. Dochodzi do rozczarowania. Przeciętny dzień pracy w wielu korporacjach nie stwarza warunków do twórczego myślenia, budzenia zainteresowań i przeżywania radości. Namiar zadań, pośpiech, presja osiągnięć powoduje wyczerpanie i rezygnację.

Nasi terapeuci

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press