Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Rozpocznij psychoterapię już dzisiaj.

Zamów bezpłatną konsultację wraz z diagnozą i dowiedz się wszystkiego - bez zobowiązań i anonimowo. 

Zaburzenia osobowości

Czym są zaburzenia osobowości? To także problem Twoich najbliższych.

Co wyróżnia zaburzenia osobowości?

Aby rozpoznać zaburzenie osobowości, musi ono spełniać pewne kryteria. Niektóre z nich to: długotrwałość nieprawidłowych zachowań, zauważalne nieprawidłowe postawy i zachowania, przejawiające się w wielu relacjach z innymi ludźmi, jak i w sferach psychicznych, wzorzec zachowania jest niedostosowany do sytuacji społecznej i indywidualnej, trudności pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub młodzieńczym i utrzymują się w wielu dojrzałym, zaburzenia powodują dyskomfort psychiczny, czasami zaburzenia wpływają na pogorszenie funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych.

Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń osobowości?

Podstawowymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zaburzeń osobowości są czynniki socjalizacji, przede wszystkim związanie z przyswajaniem norm społecznych, formułowaniem hierarchii wartości, funkcjonowaniem w rolach społecznych oraz kształtowaniem wzorców zachowania. Wpływ mają również czynniki społeczno-kulturowe, na które składają się nieprawidłowości procesu wychowania w rodzinie, jak i szkole. Temperament osoby może mieć wpływ na występowanie zaburzeń osobowości, ale nie jest tak ważnym czynnikiem jak wyżej wymienione. U około 2,1-8% populacji występują zaburzenia osobowości, częściej u młodych ludzi i mężczyzn. Zaburzenia osobowości psychopatycznej występuje u około 3% populacji i 3-10 razy częściej u mężczyzn niż kobiet. Czynniki rozwoju tego zaburzenia osobowości są bardzo trudne do zbadania.

Charakterystyka schorzenia

Osobowość paranoiczna

Cechuje się m.in.: wiarą w „spiskowe” wyjaśnianie zdarzeń, wytrwałością i uporem w dążeniu do celu tzw. „dążeniem do celu po trupach”, skłonnością do długotrwałego rozpamiętywania przykrości, nadmiernym poczuciem własnej wartości, powracającymi podejrzeniami o niewierność partnera, która jest nieuzasadniona.

Osobowość schizoidalna

Przejawia następujące cechy: tendencje do uciekania w wewnętrzny świat przeżyć, fantazjowania; nieodczuwanie empatii, reakcje lękowe w relacjach międzyludzkich, skłonność do samotnictwa i izolacji, unikanie bardziej zażyłych kontaktów społecznych, jak i emocjonalnych, problemy z wyrażaniem uczuć.

Osobowość dyssocjalna (psychopatyczna)

Przejawia się m.in.: brakiem lęku, skłonnością do samouszkodzeń, nieodczuwaniem wstydu, lekceważeniem reguł i norm społecznych, brakiem umiejętności przewidywania skutków własnych zachowań, niezdolnością odraczania gratyfikacji, problemem z odróżnieniem granicy między prawdą, a kłamstwem czy rzeczywistością, a fikcją.

Osobowość pograniczna (borderline)

Wyraża się: chwiejnością emocjonalną, powracającymi próbami samobójczymi, samouszkodzeniami, ciągłym uczuciem pustki wewnętrznej, tendencją do działań impulsywnych skutkujących konfliktami z otoczeniem, zaburzonym poczuciem tożsamości, niezrównoważeniem emocjonalnym.

Osobowość histroniczna

Objawia się: niebraniem pod uwagę potrzeb innych osób, manipulowanie otoczeniem, skupianie uwagi na swojej osobie w celu uzyskania podziwu i aprobaty, roszczeniowości wobec innych, podatnością na wpływy oraz zależnością od otoczenia, tendencją do dramatyzowania i przerysowywania, teatralnością zachowań.

Osobowość lękowa (lękliwa lub unikająca)

Wiodącą potrzebą jest zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, samokontrolą i nadmiernym analizowaniem własnego zachowania. Z jednej strony charakteryzuje się silną potrzebą uznania i akceptacji, a z drugiej dużą wrażliwością na odrzucenie i krytykę. Taka sytuacja powoduje niechęć do wchodzenia w bardziej zażyłe relacje oraz słabe więzi społeczne.

Osobowość zależna

Przejawia się: silniejszym odczuwaniem stresów psychicznych, biernym podporządkowaniem otoczeniu, łatwym wycofywaniem się z podjętych działań i decyzji, co spowodowane jest unikaniem trudności, przenoszeniem odpowiedzialności na innych za podjęcie decyzji bezpośrednio dotyczących osoby chorej.

Jak wyleczyć z zaburzeń osobowości?

Obecnie zaburzenia osobowości leczy się psychoterapią indywidualną oraz grupową, jej efekty widać u 40-64% pacjentów. Psychoterapia wglądowa niezależnie od kierunku teoretycznego jest najbardziej efektywna. Zaleca się psychoterapię długoterminową, która integruje wiele aspektów życia człowieka. Te dane nie dotyczą zaburzeń osobowości psychopatycznej, gdzie można próbować psychoterapii behawioralnej, która może przynieść efekty w pewnych obszarach funkcjonowania człowieka.

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Licencjonowani   |   Doświadczeni   |   Sprawdzeni Psychoterapeuci

Rozwiązaniem na wszystkie problemy, są odpowiedni ludzie wokół nas

W MindMed współpracujemy jedynie z certyfikowanymi, doświadczonymi i sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci posiadają odpowiednie certyfikaty i doświadczenie umożliwiające skuteczną pomoc w osiąganiu pozytywnej zmiany w życiu, niezależnie od tego, z jakim problemem do nas zadzwonisz.

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci rozmawiają w mediach o radzeniu sobie z depresją, nerwicami, lękami, uzależnieniami i innych problemach.

Twój problem da się rozwiązać

Czytanie internetowych porad czy rozmowa z przyjacielem, może w Twoim przypadku nie wystarczyć. Aby znaleźć rozwiązanie problemu potrzebny jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Są też takie trudności, w których pomóc może tylko profesjonalista.

Każdy potrzebuje kontaktu

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w trudnościach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Kontaktu z drugim człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia, motywację. Kontakt internetowy może pomóc, ale nie jest w stanie zastąpić bezpośredniej relacji psychoterapeutycznej.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą jest pierwszym krokiem do pomocy sobie. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Pomoże Ci wizyta u psychologa-psychoterapeuty, którego możesz być pewien.

W MindMed Instytut znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami co najmniej przez okres 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

pracują w różnych nurtach psychoterapii i specjalizują się różnych problemach

regularnie odbywają superwizje, konsultują się i współpracują między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga trwale poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, rozmowę i pomoc w odkrywaniu siebie. Bez przepisywania leków czy udzielania porad.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który jest specjalnie przygotowany poprzez kursy i certyfikacje do tego, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Aby zostać psychoterapeutą trzeba ukończyć 5-6 letnie studia, często 5 letnią specjalizację kliniczną, a następnie co najmniej 4 letni kurs w wybranej szkole psychoterapeutycznej, przejść własną psychoterapię i stale rozwijać się konsultując w superwizji. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym.

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od złoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i pomoże Ci w wyborze psychoterapeuty
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań razem z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii, który chcesz osiągnąć tzw. kontrakt psychoterapeutyczny
 • W trakcie psychoterapii będziesz mógł lepiej poznać siebie, przyczyny i skutki swoich decyzji, aby finalnie świadomie wpłynąć na pozytywną zmianę w swoim życiu
 • W trakcie pierwszych konsultacji doświadczony psycholog zdiagnozuje przyczynę Twoich problemów
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie z psychologiem wybierzesz właściwy nurt psychoterapii oraz rodzaj np. psychoterapię indywidualną, par, systemową czy grupową
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość sprobowania terapii w innym nurcie lub z terapeutą z którym będziesz się czuć najbardziej komfortowo

Najczęstsze obszary pomocy

Obniżenia nastroju, stres, stany depresyjne, lęki, problemy z zasypianiem, tragiczne i traumatyczne wydarzenia, po których nie łatwo się pozbierać. Spektrum trudności dnia codziennego jest bardzo duże.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press