Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Rozpocznij psychoterapię już dzisiaj.

Zamów bezpłatną konsultację wraz z diagnozą i dowiedz się wszystkiego - bez zobowiązań i anonimowo. 

Zaburzenia osobowości

Czym są zaburzenia osobowości? To także problem Twoich najbliższych.

Co wyróżnia zaburzenia osobowości?

Aby rozpoznać zaburzenie osobowości, musi ono spełniać pewne kryteria. Niektóre z nich to: długotrwałość nieprawidłowych zachowań, zauważalne nieprawidłowe postawy i zachowania, przejawiające się w wielu relacjach z innymi ludźmi, jak i w sferach psychicznych, wzorzec zachowania jest niedostosowany do sytuacji społecznej i indywidualnej, trudności pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub młodzieńczym i utrzymują się w wielu dojrzałym, zaburzenia powodują dyskomfort psychiczny, czasami zaburzenia wpływają na pogorszenie funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych.

Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń osobowości?

Podstawowymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zaburzeń osobowości są czynniki socjalizacji, przede wszystkim związanie z przyswajaniem norm społecznych, formułowaniem hierarchii wartości, funkcjonowaniem w rolach społecznych oraz kształtowaniem wzorców zachowania. Wpływ mają również czynniki społeczno-kulturowe, na które składają się nieprawidłowości procesu wychowania w rodzinie, jak i szkole. Temperament osoby może mieć wpływ na występowanie zaburzeń osobowości, ale nie jest tak ważnym czynnikiem jak wyżej wymienione. U około 2,1-8% populacji występują zaburzenia osobowości, częściej u młodych ludzi i mężczyzn. Zaburzenia osobowości psychopatycznej występuje u około 3% populacji i 3-10 razy częściej u mężczyzn niż kobiet. Czynniki rozwoju tego zaburzenia osobowości są bardzo trudne do zbadania.

Charakterystyka schorzenia

Osobowość paranoiczna

Cechuje się m.in.: wiarą w „spiskowe” wyjaśnianie zdarzeń, wytrwałością i uporem w dążeniu do celu tzw. „dążeniem do celu po trupach”, skłonnością do długotrwałego rozpamiętywania przykrości, nadmiernym poczuciem własnej wartości, powracającymi podejrzeniami o niewierność partnera, która jest nieuzasadniona.

Osobowość schizoidalna

Przejawia następujące cechy: tendencje do uciekania w wewnętrzny świat przeżyć, fantazjowania; nieodczuwanie empatii, reakcje lękowe w relacjach międzyludzkich, skłonność do samotnictwa i izolacji, unikanie bardziej zażyłych kontaktów społecznych, jak i emocjonalnych, problemy z wyrażaniem uczuć.

Osobowość dyssocjalna (psychopatyczna)

Przejawia się m.in.: brakiem lęku, skłonnością do samouszkodzeń, nieodczuwaniem wstydu, lekceważeniem reguł i norm społecznych, brakiem umiejętności przewidywania skutków własnych zachowań, niezdolnością odraczania gratyfikacji, problemem z odróżnieniem granicy między prawdą, a kłamstwem czy rzeczywistością, a fikcją.

Osobowość pograniczna (borderline)

Wyraża się: chwiejnością emocjonalną, powracającymi próbami samobójczymi, samouszkodzeniami, ciągłym uczuciem pustki wewnętrznej, tendencją do działań impulsywnych skutkujących konfliktami z otoczeniem, zaburzonym poczuciem tożsamości, niezrównoważeniem emocjonalnym.

Osobowość histroniczna

Objawia się: niebraniem pod uwagę potrzeb innych osób, manipulowanie otoczeniem, skupianie uwagi na swojej osobie w celu uzyskania podziwu i aprobaty, roszczeniowości wobec innych, podatnością na wpływy oraz zależnością od otoczenia, tendencją do dramatyzowania i przerysowywania, teatralnością zachowań.

Osobowość lękowa (lękliwa lub unikająca)

Wiodącą potrzebą jest zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, samokontrolą i nadmiernym analizowaniem własnego zachowania. Z jednej strony charakteryzuje się silną potrzebą uznania i akceptacji, a z drugiej dużą wrażliwością na odrzucenie i krytykę. Taka sytuacja powoduje niechęć do wchodzenia w bardziej zażyłe relacje oraz słabe więzi społeczne.

Osobowość zależna

Przejawia się: silniejszym odczuwaniem stresów psychicznych, biernym podporządkowaniem otoczeniu, łatwym wycofywaniem się z podjętych działań i decyzji, co spowodowane jest unikaniem trudności, przenoszeniem odpowiedzialności na innych za podjęcie decyzji bezpośrednio dotyczących osoby chorej.

Jak wyleczyć z zaburzeń osobowości?

Obecnie zaburzenia osobowości leczy się psychoterapią indywidualną oraz grupową, jej efekty widać u 40-64% pacjentów. Psychoterapia wglądowa niezależnie od kierunku teoretycznego jest najbardziej efektywna. Zaleca się psychoterapię długoterminową, która integruje wiele aspektów życia człowieka. Te dane nie dotyczą zaburzeń osobowości psychopatycznej, gdzie można próbować psychoterapii behawioralnej, która może przynieść efekty w pewnych obszarach funkcjonowania człowieka.

Nasi terapeuci

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press